Halk dilinde basur olarak adlandırılsa da tip dilinde hemoroid olarak bilinen bu hastalık daha çok uzun süre oturarak veya ayakta çalışanlar ile kabızlık çekenlerde görülmektedir.

Hemoroid nedir?
Hemoroid dokusu her insanda anüs yani makat bölgesinde bulunan, toplardamar ve atardamarın doğrudan bağlantılı olduğu bir damar yumağına denmektedir. Hemoroidal doku damar yumağı yapısında olan ve anüsün çıkışında yastıkçık görevi üslenmiş olan bir dokudur. Hemoroidal doku aynı zamanda yaşam kalitesini sağlamak adına da son derece önemlidir.

hemoroid tedavisi

Hemoroid; iç ve dış hemoroid olmak üzere iki sınıfa ayrılmaktadır. Her insanda iç hemoroid dokusu bulunmaktadır. İç hemoroidin normal şartlarda görevleri arasında kalın bağırsağın son bölümündeki basınç değişimlerine bağlı olarak şişip sönerek doğal yastıkçık şeklinde istemsiz gaz ve sıvı çıkışını engellemesini saymak mümkündür.

Dış hemoroid dokusu ise anüsün dışında cilt altında bulunan ve normal şartlarda görünmez olan damarsal bir dokudan oluşmaktadır. İç hemoroidlerde olduğu gibi ıkınma, kabızlık, sürekli öksürük gibi durumlarda şişebilir ve görünür hale gelebilir. Dış hemoroid belirtileri arasında başlangıç aşamasından itibaren ağrı ve kanama yapmaktadır.

Hemoroid Nedir

İkisi arasındaki farklar nelerdir?
Temelde aynı dokunun iki farklı yerde olması dışında her hangi bir farkları bulunmamaktadır. Hemoroidal hastalığı 4 evrede incelenmektedir. 1’inci evrede hemoroidal doku büyümüş olur. Özellikle sert dışkı akabinde kanama görülür, ancak sarkma olmaz. 2’nci evrede büyümüş olan hemoroidal doku kanama ile birlikte özellikle tuvalet sırasında aşağıya sarkar, şişer fakat tuvalet sonrasında kendiliğinden normale döner. 3’üncü evreye gelmiş hemoroidal hastalık durumlarında sarkan hemoroidlerin normal pozisyona gelebilmesi için el ile itilmesi gerekmektedir. 4’üncü evrede ise durum biraz daha zordur ve sarkmış olan hemoroidler elle normal pozisyona getirilemez. 4. evredeki hemoroid tedavisinde acil olarak operasyona ihtiyaç duyulur. Bu evrelerin dışında herhangi bir evrede akut tromboz denilen hemoroid dokusu içinde kan göllenmesi sonucu pıhtılaşma meydana gelebilmektedir. Akut tromboz denilen bu durum çok ağrılı olabileceği gibi, çoğu kez acil operasyon da gerekebilmektedir.

Bu hastalığın ortaya çıkmasında değişen yaşam koşullarının etkisi!

Hemoroid Belirtileri

Toplumumuzun yeme alışkanlığının değişmesi ile birlikte daha fazla hazır gıda tüketilmektedir. Aynı zamanda hızlı gıda tüketmemiz, daha az spor yapılması, daha çok masa başı işi yapılması ve kilo artışı hastalığın ortaya çıkışını arttırmakta ve hızlandırmaktadır.

Hemoroid hastalığı hemen hemen her yaşta görülebileceği gibi daha sık olarak 40’lı yaşlardan sonra ortaya çıkmaktadır. Ayrıca hemoroid sebepleri arasında aşırı baharat kullanımı yer almaktadır. Aşırı baharat tüketimi dışkıyı etkilediğinden hemoroid dokusu da etkilenmekte ve yakınmaları tetiklemektedir.

hemoroid
 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola